Tilbage på arbejdsmarkedet

Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Nogle af de seniorer, der har trukket sig tilbage, vender tilbage til arbejdsmarkedet igen efter en periode. Begrundelserne for at vende tilbage er mangeartede og kan indbefatte alt fra gode jobtilbud til afsavn. Videnscenteret vil blandt andet undersøge, hvilke erfaringer man har gjort sig i den private og offentlige sektor med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, der har krydset pensionsalderen, herunder eksempelvis:

  • hvilke muligheder og barrierer tilbagetrukne seniorer oplever, når de ønsker at vende tilbage.
  • hvordan virksomheder, pensionsselskaber og lovgivningens rammer kan bidrage til at muliggøre en tilbagevenden.