Mikkel Helding Vembye

Forsker, ph.d. i statistisk meta-analyse

  • Dagtilbud, skole og uddannelse

Ekspertområder:

  • VIVE Campbell,
  • Meta-analyse,
  • Systematiske forskningsoversigter,
  • Tolærerordninger,
  • Gruppebaserede psykologiske indsatser