Nyhed 8. OKT 2023

Flere mænd end kvinder er i risiko for at leve på kanten af samfundet

  • Socialområdet
  • Sundhed
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE
Én ud af fire mænd med en psykisk lidelse har også sociale udfordringer med misbrug, hjemløshed og fængselsophold.

Mænd med psykiske lidelser har i højere grad end kvinder andre sociale udfordringer som eksempelvis misbrug og hjemløshed. VIVEs undersøgelse peger på, at der er behov for indsatser, der bedre favner mænd med komplekse problemer.

Én ud af fire mænd med en psykisk lidelse har også sociale udfordringer med misbrug, hjemløshed og fængselsophold. Det samme gælder kun for én ud af ti kvinder med en psykisk lidelse. Det viser en registerbaseret undersøgelse, der belyser risikoen for social eksklusion blandt danske mænd og kvinder.

”Undersøgelsen viser, at flere mænd end kvinder, der har en psykisk lidelse, også kæmper med en række andre problemer på samme tid som hjemløshed, fængselsophold og misbrug. Derfor risikerer flere mænd også at leve et liv på kanten af samfundet uden job og med sporadisk kontakt til sundhedsvæsenet og de sociale myndigheder,” siger Lars Benjaminsen, seniorforsker i VIVE.

Færre mænd har en uddannelse og går til lægen

Undersøgelsen viser tilmed, at flere mænd end kvinder i alderen 18 til 64 år er uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, men samtidig er en højere andel af mænd end kvinder i denne gruppe i beskæftigelse. Det betyder, at flere mænd udfører ufaglært arbejde og derfor kan være mere sårbare over for forandringer på arbejdsmarkedet, eksempelvis hvis efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft falder.

Tallene understreger, at der er brug for et skærpet fokus på mænds barrierer i kontakten med sundhedsvæsenet og de sociale myndigheder. Barrier, der forhindrer dem i at søge den rette hjælp og støtte. Undersøgelsen kalder tilmed på videre analyse af, om de nuværende sociale og sundhedsmæssige indsatser er gearet til at håndtere mænd såvel som kvinder med komplekse problemer, der går på tværs af sektorgrænserne.
Lars Benjaminsen. seniorforsker

For mænd, der er i risiko for social eksklusion, peger undersøgelsen også på, at de i langt mindre grad end kvinder i samme gruppe gør brug af deres egen læge og speciallæger. Et mønster, der samtidig gælder for resten af befolkningen. Mænd, der risikerer social eksklusion, modtager samtidig også i mindre grad individuel social støtte efter serviceloven.

”Tallene understreger, at der er brug for et skærpet fokus på mænds barrierer i kontakten med sundhedsvæsenet og de sociale myndigheder. Barrier, der forhindrer dem i at søge den rette hjælp og støtte. Undersøgelsen kalder tilmed på videre analyse af, om de nuværende sociale og sundhedsmæssige indsatser er gearet til at håndtere mænd såvel som kvinder med komplekse problemer, der går på tværs af sektorgrænserne,” siger Lars Benjaminsen.

Læs rapporten 'Mænd i risiko for eksklusion'.