Nyhed 1. DEC 2023

Nye professorer i VIVE

  • Børn, unge og familie
  • Dagtilbud, skole og uddannelse
  • Ledelse og implementering
  • Socialområdet
  • Ældre
  • Økonomi og styring
Arkivfoto: Lars Degnbol/VIVE

VIVE har ansat ny forskningsprofessor og udnævnt fem professorer MSO. De skal styrke forskningen inden for VIVEs kerneområder yderligere og skærpe VIVEs metodekompetencer.

VIVE har ansat Kathrine Vitus som ny forskningsprofessor i kvalitativ sociologi. Kathrine Vitus kommer fra en stilling på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Med afsæt i kvalitativ sociologi spænder hendes forskning over flere velfærdsområder, herunder migration og socialt arbejde med særligt fokus på børn og unge.

Fem af VIVEs seniorforskere, Anika Liversage, Ditte Andersen, Hans Henrik Sievertsen, Jens-Peter Thomsen og Rasmus Tue Pedersen, udnævnes samtidig til professor MSO.

Anika Liversage fokuserer på etniske minoriteters liv i Danmark, særligt familieliv. Ditte Andersen undersøger, hvordan nye måder at tænke velfærd opstår, og hvordan disse ideer bliver udmøntet i praksis. Hans Henrik Sievertsen beskæftiger sig med børn og uddannelse. Jens-Peter Thomsen forsker i ulighed og mobilitet. Rasmus Tue Pedersens opgave bliver blandt andet at styrke VIVEs viden om den demokratiske styring af velfærdsstaten.

Lotte Jensen, direktør, og Torben Tranæs, forskningsdirektør, udtaler: ”Vi glæder os til at samarbejde med VIVEs nye professorer, som er stærke kapaciteter inden for hvert deres felt. Med deres ansættelse styrker vi forskningen inden for vores kerneområder og vores metodekapacitet hele vejen rundt.”