Nyhed 22. AUG 2023

Særligt én gruppe af ældre har gavn af bofællesskaber

Seniorbofællesskaber skaber gode rammer for samvær og tryghed og bidrager dermed til en god alderdom. Beboerne er imidlertid generelt ressourcestærke mennesker, der i forvejen er glade for fællesskaber. Det er altså ikke automatisk en genvej til en god alderdom for alle ældre, viser ny rapport.

Interessen for seniorbofællesskaber vokser, og det samme gør efterspørgslen på en bolig i et bofællesskab, der netop tilgodeser ældres boligbehov. Samtidig viser undersøgelser, at det med alderen bliver mere og mere vigtigt, hvordan man bor, og at seniorbofællesskaber giver ældre bedre rammer for at dyrke fællesskab og socialt samvær. Det øger de ældres tryghed og bidrager til en god alderdom.

Det er imidlertid ikke en boligform, der ligefrem kan udskrives på recept til alle ældre for at forebygge ensomhed og vanskeligheder i alderdommen. Beboerne i seniorbofællesskaber udgøres nemlig i dag af især én gruppe ældre – nemlig etnisk danske, ressourcestærke ældre. Det viser en ny rapport.

”Hvis du i forvejen er socialt aktiv, udadvendt, har et godt helbred og en god økonomi, så er et bofællesskab en investering i en aktiv alderdom. Men det er ikke en boform, alle ældre vil have gavn af, og derfor kan man ikke bare rulle bofællesskaber ud som et automatisk værn mod ensomhed,” siger projektchef Gunvor Christensen, der er hovedforfatter til rapporten.

Bofællesskaberne skaber altså rammerne for det gode naboskab og samvær og bidrager dermed til, at de ældre får en bedre alderdom. Men de gevinster, der tyder på at være ved bofællesskaberne, skyldes formentlig også den type mennesker, der vælger denne boligform.

Samtidig viser rapporten, at beboere i seniorbofællesskaber får hjemmehjælp til personlig pleje i samme omfang som andre ældre og endda i lidt højere grad til praktisk hjælp.

”Selv om der altså ser ud til at være personlige gevinster ved seniorbofællesskaber, så ser vi ikke tegn på en samfundsøkonomisk gevinst i form af et mindre træk på hjemmehjælp,” siger Gunvor Christensen.

Ved udgangen af 2022 fandtes der 289 seniorbofællesskaber herhjemme med sammenlagt 6.291 boliger. 15.733 borgere har på et eller tidspunkt fra 1995 til 2022 boet i seniorbofællesskab.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger blandt andet på demografiske, socioøkonomiske og helbredsmæssige registerdata, på data fra VIVEs Ældredatabase og på Landsbyggefondens huslejeregister. Desuden er gennemført interviews med 12 beboere i 2 bofællesskaber.