Nyhed 29. SEP 2023

VIVE-forsker får seks millioner kroner til at undersøge opvæksten for ”systembørn”

  • Børn, unge og familie
  • Socialområdet
Tea Torbenfeldt Bengtsson har fået bevilliget 6,19 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilliget 6,19 millioner kroner til professor MSO Tea Torbenfeldt Bengtsson. Hun skal med projektet ”’System Child’. Clientization when growing up with multiple system contacts” undersøge, hvordan det former barndommen at vokse op med kontakt til mange forskellige offentlige instanser.

Børne- og ungeforvaltningen, psykiatrien og retsvæsenet. De mest udsatte børn og unge er ofte i kontakt med mange forskellige offentlige instanser i deres opvækst.

Tea Torbenfeldt Bengtsson har fået bevilliget 6,19 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge, hvordan det er som barn at vokse op som det, nogle af børnene selv kalder ”systembarn”.

”Jeg er meget glad for bevillingen, fordi den giver mig mulighed for at se på tværs af systemer og gå i dybden med, hvordan kontakten til systemerne er med til at forme barndommen for børnene,” siger Tea Torbenfeldt, professor MSO på VIVE.

I alt har Danmarks Frie Forskningsfond støttet 10 nye forskningsprojekter, der vil understøtte kapacitetsopbygning og styrke koordination af forskning i udsatte børn og unge.

Jeg er meget glad for bevillingen, fordi den giver mig mulighed for at se på tværs af systemer og gå i dybden med, hvordan kontakten til systemerne er med til at forme barndommen for børnene
Tea Torbenfeldt Bengtsson

”Bevillingen giver os en unik mulighed for at styrke det tværfaglige miljø omkring forskning i udsatte børn og unge i Danmark. På den måde kan viden blive forankret på tværs af vidensmiljøer,” siger Tea Torbenfeldt Bengtsson.   

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i børn, der er anbragt på sikrede døgninstitutioner. Børnene er mellem 10 og 17 år.

Projektet har fokus på, hvordan børnene selv oplever kontakten med mange forskellige offentlige instanser, og hvilke konsekvenser de mener, at det har at være klient i forskellige offentlige systemer.