Nyhed 10. NOV 2023

VIVE lancerer magasin

  • Børn, unge og familie
  • Dagtilbud, skole og uddannelse
  • Socialområdet
VIVE udgiver for første gang et magasin.

Vi er glade for at kunne præsentere: VIVE Magasin. For første gang udgiver VIVE et magasin, hvor vi samler vores viden om et aktuelt tema. Første nummer sætter fokus på børn og unges trivsel.

Denne udgave af VIVE Magasin giver et indblik i VIVEs forskning om trivsel blandt børn og unge. Emnet anskues ud fra både økonomiske, sociale og psykologiske vinkler – og der er fokus på, hvordan vi forstår og forholder os til begrebet ’trivsel’.

”Et magasin er et oplagt format til at præsentere VIVEs viden og vise, hvordan vores analyser og forskning går på tværs af forskellige fagligheder og metodiske tilgange. Tværfaglighed er en stor styrke i forhold til den viden, vi producerer,” siger Lotte Jensen, direktør i VIVE.

Ud over artikler og interviews med VIVEs eksperter, byder magasinet også på et indblik i et samarbejde mellem en kommune og frivillige foreninger, der laver indsatser for sårbare unge. Sidst, men ikke mindst, fortæller en tidligere anbragt ung om sin opvækst på en institution.

Vi håber, at du vil læse med!

Læs magasinet her

Planen er, at VIVE Magasin fremover skal udkomme to gange om året.