Nyhed 8. MAJ 2024

VIVE-forskere har fået 5 millioner kroner til at undersøge, om kønsminoriteter diskrimineres inden for sundhed, uddannelse og beskæftigelse

  • Arbejdsmarked
  • Dagtilbud, skole og uddannelse
  • Sundhed
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Sker der forskelsbehandling blandt kønsminoriteter som eksempelvis transpersoner, når det kommer til adgang til sundhedsydelser? Og diskrimineres de i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet? Det er nogle af de spørgsmål, som VIVE-forskere har fået knap 5,5 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge.

Et nyt projekt fra VIVE skal undersøge, hvad det betyder at være en kønsminoritet, når man blandt andet kigger på personernes sundhed, uddannelse og beskæftigelse. Kønsminoriteter inkluderer personer, hvis kønsidentitet ikke svarer til det køn, de blev tildelt ved fødslen.

”Vi skal undersøge levevilkår for kønsminoriteter, og studiet skal give ny viden om, hvordan livet generelt udfolder sig for kønsminoriteter i Danmark,” siger Jane Greve, professor MSO på VIVE.

”Tidligere forskning peger på, at kønsminoriteter generelt er en udsat gruppe, men vi ved meget lidt om præcis, hvor og hvornår denne forskelsbehandling opstår, og hvilke konsekvenser det har for kønsminoriteterne.”

På trods af at der i dag er flere blandt unge, som tilhører en kønsminoritet end tidligere, så har vi i vores seneste forskning set, at de stadig støder på store barrierer i hverdagen. Det indikerer, at der er nogle grundlæggende udfordringer i samfundet, og at der er behov for, at vi bliver klogere på denne gruppe.
Jane Greve, professor MSO

En hverdag med dårlig trivsel

Tidligere studier viser, at kønsminoriteter i langt højere grad end resten af befolkningen oplever dårlig trivsel, diskrimination og marginalisering. De seneste år er der sket en stigning i antallet af personer, som identificerer sig som kønsminoritet, særligt blandt unge.

”På trods af at der i dag er flere blandt unge, som tilhører en kønsminoritet end tidligere, så har vi i vores seneste forskning set, at de stadig støder på store barrierer i hverdagen. Det indikerer, at der er nogle grundlæggende udfordringer i samfundet, og at der er behov for, at vi bliver klogere på denne gruppe,” siger Jane Greve.

I projektet bruger forskerne registerdata, der anonymiseret fortæller, hvem der har fået foretaget juridisk kønsskifte i Danmark. Dataene sammenholdes med to spørgeskemaundersøgelser fra 2020 og 2023, som herefter sammenholdes med en række registerdata om sundhedsydelser, uddannelse og arbejdsmarkedsforhold fra 1980 frem til i dag. Det giver forskerne en unik mulighed for at sammenligne personer fra en kønsminoritet med blandt andet deres søskende:

”På den måde kan vi undersøge, om der sker en forskelsbehandling i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Samtidig kan vi via dataene følge personer fra kønsminoriteter over tid, både før og efter de oplever ændringer i deres kønsidentitet. Det giver os også mulighed for at undersøge, om der sker i ændringer i deres mentale sundhed, sundhedsydelser og medicinforbrug,” forklarer Jane Greve.

Hun skal samarbejde med kollegaerne seniorforsker Beatrice S. Rangvid og forsker Didde Boisen Andersen om projektet. Desuden deltager forskere fra Oxford University i samarbejdet.