SPOR - Børns udvikling og trivsel gennem livet

Nyhed, ­5. juni 2018

Modelfoto: Sine Fiig/VIVE
I SPOR er ambitionen at følge 30.000 børn fra tidlig barndom til voksenlivet.

SPOR er en ny stor forløbsundersøgelse, hvor VIVE følger op til 30.000 danske børns udvikling og trivsel fra tidlig barndom til voksenlivet. Undersøgelsen hedder SPOR, fordi vi gerne vil undersøge de spor, som barndommen sætter i os.

Formålet med SPOR er at skabe en unik datakilde, der kan hjælpe forskere med at få viden om:

  • Hvordan danske småbørn udvikler sig og trives
  • Hvilke forhold og omstændigheder tidligt i livet, der har betydning for barnets trivsel og velfærd på længere sigt

Undersøgelsen bygger på et web-baseret spørgeskema, som begge forældre bliver bedt om at svare på. Far og mor kan have forskellige opfattelser af fx barnets udvikling og trivsel, og det er derfor vigtigt både at have fars og mors svar. Vi ved for lidt om fædres rolle i forhold til de helt små børn. Vi håber, at rigtig mange fædre også vil deltage i undersøgelsen, så vi kan bridrage med mere viden om fædre til små børn.

Da vi gerne vil undersøge børnenes udvikling over tid, vil forældrene blive bedt om at udfylde et spørgeskema igen om to år. Spørgsmålene vil ændre sig i takt med, at børnene bliver ældre. Vi håber, at det bliver muligt at følge børnene helt frem til de bliver 18 år.

Du kan læse meget mere om SPOR og forskerne bag om undersøgelsen her