Podcast - Faglig og pædagogisk ledelse

Et væsentligt mål med folkeskolereformen var at styrke den faglige og pædagogiske ledelse af skolerne. Hvordan er det gået ude på skolerne, og hvordan kan skoleledelsen i praksis styrke deres faglige sparring med og feedback til lærerne om undervisningen? Vi besøger Læssøesgade Skole i Aarhus og hører perspektiver fra både skolelederen, afdelingslederen og den faglige leder. Længde: 23:36 min.

Du kan læse VIVE’s evalueringsrapport om skoleledelse her:
Skoleledelse under folkeskolereformen

Du kan finde materialer og inspiration til faglig og pædagogisk ledelse her på emu.dk

Medvirkende

Louise Schmidt, skoleleder på Læssøesgade Skole i Aarhus

Irina Frello Hansen, indskolingsleder på Læssøesgade Skole i Aarhus

Marie Busck, faglig leder på Læssøesgade Skole i Aarhus

Bente Bjørnholt, seniorforsker på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd