Social udsathed

Hvilken rolle spiller køn, ligestilling og seksualitet i forhold til social udsathed

Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Kort introtekst med viden

Tekst med henvisning til udgivelser. Blandt andet: 

Sexsalg og sugardating (Josefine) 

Flere mænd end kvinder er i risiko for at leve på kanten af samfundet

Flere mænd end kvinder risikerer at leve et liv på kanten af samfundet uden job og med sporadisk kontakt til sundhedsvæsenet og de sociale myndigheder.

Mænd med psykiske lidelser har i højere grad end kvinder andre sociale udfordringer som eksempelvis misbrug og hjemløshed. Én ud af fire mænd med en psykisk lidelse har også sociale udfordringer med misbrug, hjemløshed og fængselsophold. Det samme gælder kun for én ud af ti kvinder med en psykisk lidelse. Det viser en undersøgelse fra VIVE. 

Flere mænd end kvinder i alderen 18 til 64 år er uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, men samtidig er en højere andel af mænd end kvinder i denne gruppe i beskæftigelse. Det betyder, at flere mænd udfører ufaglært arbejde og derfor kan være mere sårbare over for forandringer på arbejdsmarkedet, eksempelvis hvis efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft falder.

Mænd gør i mindre grad end kvinder brug af deres egen læge og speciallæger, og mænd, der risikerer social eksklusion, modtager samtidig også i mindre grad individuel social støtte efter serviceloven. Cirka tre ud af fire borgere i hjemløshed er mænd.

Der er brug for et skærpet fokus på mænds barrierer i kontakten med sundhedsvæsenet og de sociale myndigheder. Barrierer, der forhindrer dem i at søge den rette hjælp og støtte. Spørgsmålet er, om de nuværende sociale og sundhedsmæssige indsatser er gearet til at håndtere mænd såvel som kvinder med komplekse problemer, der går på tværs af sektorgrænserne.

Rapport

Hvilke mænd er i risiko for eksklusion?

Mænd med psykiske lidelser er i højere grad end kvinder ramt af andre sociale udfordringer som misbrug og hjemløshed. De kommer også oftere i fængsel. Det viser denne undersøgelse, som ser på risikoen for social eksklusion blandt danske mænd.

Læs mere om mænd med psykiske lidelser