Gå hjem-møde

Gå hjem-møde i Aarhus: Ny viden om inklusion

 • VIVE Aarhus, Søren Frichs Vej 36 G, 8230 Åbyhøj
 • 14. MAR 2023 kl. 15:00 - 17:30
 • Gratis
 • Dagtilbud, skole og uddannelse
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE
Gå hjem-møde i Aarhus: Ny viden om inklusion

Få ny viden om inklusion. Kom til gå hjem-møde, hvor noget af den nyeste forskning om inklusion præsenteres og debatteres.

Inklusion af børn med særlige behov i almene skoleklasser er en central skolepolitisk målsætning i mange lande verden over. Også i Danmark. Men hvorfor? Hvad betyder det for børnenes læring, trivsel og videre uddannelse, og hvorfor lykkes det somme tider ikke for skoler og kommuner at skabe et inkluderende læringsmiljø?

VIVE gennemfører løbende analyser og undersøgelser på området for ministerier, styrelser og kommuner. Ved siden af analyserne udgiver VIVEs forskere også løbende forskningsartikler i internationale tidsskrifter med centrale nye resultater.

Inklusion har mange ansigter og meget afhænger af, hvordan man forstår termen. Ved dette gå hjem-møde præsenterer vi tre forskellige nyere studier, der fra forskellige vinkler handler om inklusion og arbejdet med inkluderende læringsmiljøer.

Herfra rejses en række diskussioner på tværs af studierne, inden gå hjem-mødet rundes af med en forfriskning og uformel netværksmulighed.

Oplæg:

 • Hvad er effekterne af inklusion målt på trivsel og læring hos børn med særlige behov, når vi ser på tværs af internationale studier?
  v. seniorforsker Nina Thorup Dalgaard og senioranalytiker Anja Bondebjerg 

 • Hvorfor segregeres elever fra almenskolen til specialtilbud? Hvilken rolle spiller diagnoser i processen, og hvilken rolle spiller hensynet til elevers læring og trivsel?
  v. seniorforsker Thyge Tegtmejer                                                              
 • Hvilken betydning har placering i hhv. almenskole og segregerede specialtilbud for elevers ungdomsuddannelse i Danmark?
  v. seniorforsker Beatrice Schindler Rangvid

Debat:

 • Paneldebat med oplægsholderne og med spørgsmål fra salen:
  Hvordan forholder de forskellige undersøgelser af inklusion og skoleplacering sig til hinanden? Og hvordan kan vi anvende de forskellige resultater i en dansk kontekst?

Forfriskning:

Gå hjem-mødet afsluttes med en forfriskning og mulighed for en uformel snak/networking.
 

Baggrund:

De tre oplæg vil basere sig på disse videnskabelige artikler: