Gå hjem-møde

Hvad skal der til for, at LGBT+-elever kan trives bedre?

  • 14. AUG 2024 kl. 08:00 - 09:00
  • Gratis
  • Børn, unge og familie
  • Dagtilbud, skole og uddannelse
Arkivfoto: Lars Degnbol/VIVE
VIVE inviterer til morgenmøde om LGBT+-elevers trivsel.
Hvad skal der til for, at LGBT+-elever kan trives bedre?

Ubehagelige oplevelser rammer langt oftere LGBT+-elever. Kom med til morgenmøde, hvor du får viden om LGBT+-elevers trivsel.

LGBT+-elever trives markant dårligere end deres klassekammerater, og mange oplever mobning, fordomme og diskrimination.

Kom med til morgenmøde om LGBT+-elevers trivsel. Her får du viden om, hvordan det står til med LGBT+-elevers trivsel, og du kan være med til at reflektere over, hvad der skal til for, at LGBT+-elever kan trives bedre.

  • Jane Greve, professor MSO i VIVE, deler viden fra sin undersøgelse af LGBT+-elevers trivsel og oplevelser med mobning, vold, chikane og diskrimination.
  • Freja Mannov Olesen, pædagogisk medarbejder i Sex & Samfund, deler viden om, hvordan seksualundervisning kan være en ramme til at arbejde med at skabe tryghed og forståelse for mangfoldighed.

  • Michael Robsøe, folkeskolelærer i Hillerød Kommune, fortæller om sit arbejde med at skabe en mere mangfoldig skole.

Viden fra morgenmødet kan være relevant for dig, der arbejder i en børne- og ungdomsforvaltning eller en kultur- og fritidsforvaltning.

Det kan også være relevant, hvis du arbejder som skoleleder, som skolepsykolog, som PPR-medarbejder eller på anden måde interesserer dig for unge, LGBT+ og trivsel.

Morgenmødet finder sted 14. august hos VIVE i København. Det begynder klokken 8.00 og slutter klokken 9.00.