Metoder til at inddrage børn med autisme og ADHD i myndighedssagsbehandling

Udkommet februar 2023

Både i en dansk og i en international kontekst mangler vi forskningsbaseret viden om metoder til at inddrage børn med autisme og ADHD i sagsbehandlingen. Det betyder, at børnene risikerer at mangle optimal og tilpasset støtte til at trives i hverdagen. Denne vidensindsamling samler eksisterende viden om metoder til at inddrage børn med autisme og ADHD i sagsbehandlingen og er baseret på en litteraturgennemgang af danske og internationale undersøgelser publiceret inden for de seneste 10 år. Se rapporten og formidling knyttet til den her på siden.

Se hovedpunkterne fra rapporten i videoen her

Arbejder du med inddragelse af børn i sagsbehandling i praksis?
Så kan videoen også bruges som et fagligt indspark på et teammøde, og den afsluttes med et par spørgsmål, der lægger op til refleksion over inddragelse i praksis – enten individuelt eller i teamet.

Refleksionsspørgsmål fra videoen

Arbejder du med inddragelse af børn i sagsbehandling i praksis? Udover et vidensoverblik rummer videoen højere oppe også nogle refleksionsspørgsmål, der fx kan bruges på et teammøde til at reflektere over praksis.