Udgivelser og formidling

Se alle VIVEs vidensindsamlinger og formidlingsprodukter fra videnscenteret - med seneste udgivelse øverst

Børns perspektiver

Tommelfingerregler og overblik samt fordele og ulemper ved syv konkrete metoder for fagprofessionelle til at tilvejebringe børns perspektiver.

Børns perspektiver

Tværfagligt samarbejde om en helhedsorienteret indsats

Sammenfatning af viden peger på, at et vellykket tværfagligt samarbejde typisk kræver, at man både skal arbejde med rammer, mål, roller og den viden, som er nødvendig for at indgå i samarbejdet.

Tværfagligt samarbejde om en helhedsorienteret indsats

Digital kommunikation med børn og unge i udsatte positioner

Der er flere styrker ved brug af digital kommunikation mellem børn og uge og deres myndighedsrådgiver. Men der er også faldgruber, som man bør være opmærksom på, viser denne vidensindsamling.

Digital kommunikation med børn og unge i udsatte positioner

Samvær mellem børn i anbringelser og deres forældre

Inddragelse af barnets perspektiv, løbende tilpasning af samværet, støtte til forældre samt et tæt samarbejde mellem alle parter omkring barnet, er vigtige faktorer for gode samvær. Det viser denne vidensindsamling om samvær mellem børn i anbringelser og deres forældre.

Samvær mellem børn i anbringelser og deres forældre
Vidensindsamling

Forældreinddragelse i myndighedssagsbehandling

I denne rapport indsamles viden om de faktorer, der kan styrke eller udfordre en god inddragelse af forældrene i myndighedssagsbehandlingen. Se rapporten og formidling knyttet til den her på siden.

Forældreinddragelse i myndighedssagsbehandling
Vidensindsamling

Metoder til at inddrage børn med autisme og ADHD i myndighedssagsbehandling

Denne vidensindsamling samler eksisterende viden om metoder til at inddrage børn med autisme og ADHD i sagsbehandlingen og er baseret på en litteraturgennemgang af danske og internationale undersøgelser publiceret inden for de seneste 10 år.

Se rapporten og formidling knyttet til den her på siden.

Metoder til at inddrage børn med autisme og ADHD i myndighedssagsbehandling

Efterværn - explainer og video

De seneste år har vi fået stor viden om det efterværn, der skal hjælpe og støtte sårbare og tidligere anbragte unge i overgangen til voksenlivet, når de fylder 18 år. Med en explainer, en kronik og en længere video samler vi op på tværs af de seneste års rapporter og ny viden om efterværn og serverer det med tekst, figurer, slides og videoer.

Efterværn - explainer og video

Børn og unges inddragelse i myndighedssagsbehandling på børne- og ungeområdet

Børn og unge oplever kun sjældent at blive inddraget, når de har en børnesag i kommunen. 15 fokuspunkter kan give inspiration til, hvordan børn og unges inddragelse i sagsbehandlingen kan styrkes ud fra deres egne perspektiver.

Se rapporten og formidling knyttet til den her på siden.

Børn og unges inddragelse i myndighedssagsbehandling på børne- og ungeområdet

Adoption som social indsats

Adopterede børn udvikler sig overordnet set mere positivt end børn, der vokser op i andre former for anbringelser, såsom på døgninstitution eller i familiepleje. De oplever generelt også en højere grad af stabilitet i deres omsorgsrelationer, men adopterede kan også opleve udfordringer.

Adoption som social indsats