Adoption som social indsats

Udkommet maj 2022

Adopterede børn udvikler sig overordnet set mere positivt end børn, der vokser op i andre former for anbringelser, såsom på døgninstitution eller i familiepleje. De oplever generelt også en højere grad af stabilitet i deres omsorgsrelationer, men adopterede kan også opleve udfordringer. Se rapporten og formidling knyttet til den her på siden.