Sofie Henze-Pedersen

Forsker, Antropolog, ph.d. i sociologi

  • Børn, unge og familie
  • Socialområdet

Ekspertområder:

  • Barndomsforskning,
  • Familieforskning,
  • Udsathed hos børn og familier,
  • Vold