Børn og unges inddragelse i myndighedssagsbehandling på børne- og ungeområdet

Udkommet august 2022

Børn og unge oplever kun sjældent at blive inddraget, når de har en børnesag i kommunen. Når de inddrages, er det primært for at bidrage til sagen med information og dokumentation. 15 fokuspunkter kan give inspiration til, hvordan børn og unges inddragelse i sagsbehandlingen kan styrkes ud fra deres egne perspektiver. Se rapporten og formidling knyttet til den her på siden.