Maliina Grønvold Olsen

Analytiker

  • Socialområdet
  • Børn, unge og familie
  • Dagtilbud, skole og uddannelse

Ekspertområder:

  • Anbringelser,
  • Udsatte,
  • Dagtilbud