Maya Christiane Flensborg Jensen

Forsker, cand.scient.soc., ph.d. i organisation og ledelse