Dataindsamling til evaluering af Indsats for familieanbringelse

Modelfoto: Ole Bo Jensen/VIVE

Denne hjemmeside understøtter Evalueringen af Familieanbringelse. På hjemmesiden er et samlet overblik over aktiviteter og materialer, som kan støtte jeres arbejde med såvel indsatsen som evalueringen.

De aktiviteter, som er en del af evalueringen fremgår her:

Aktiviteter 2024

Aktiviteter 2025

Aktiviteter 2026

Som det fremgå, foregår den løbende dataindsamling hos familierne i hele perioden. Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter ved at trykke dig videre i boksene herunder.

Udover materialer, som relaterer sig direkte til evalueringsaktiviteterne, vil der også være materialer, som har til formål at understøtte jeres arbejde og udvikle en fælles indsats.