Løbende dataindsamling med familier

Modelfoto: Mathilde Bech/VIVE

Dataindsamlingen er struktureret omkring den enkelte families forløb, og aktiviteterne ligger omkring familiernes opstart og afslutning af familieanbringelsesindsatsen. Aktiviteterne udføres enten af jer eller af VIVE.

Dataindsamling skal hjælpe med at understøtte indsatsen og samtidig dokumentere virkningerne blandt familierne. Denne omtales derfor også som virkningsevalueringen.

Aktiviteterne ved opstart af en familie kan bruges aktivt ind i jeres praksis, da redskaber og metoder er særligt udvalgt til at kunne understøtte arbejdet mellem familierne og jer som fagprofessionelle.

Her på siden finder du et overblik over aktiviteterne og materiale til hver aktivitet. Der er en grafisk fremstilling af aktiviteterne nederst på siden.

Oplysningsbrev til familierne

I forbindelse med dataindsamlingen er det vigtigt, at alle (kommende) forældre, som forventes at blive familieanbragt, får udleveret et oplysningsbrev udarbejdet af VIVE. Det er jeres opgave at udlevere oplysningsbrevene til familierne.

Ved familiernes opstart i indsatsen beder vi jer udlevere et oplysningsbrev til hver forælder, som I forventer skal familieanbringes.

Hent oplysningsbrevene på siden Oplysningsbrev til familierne.

Her på siden finder du et overblik over virkningsevalueringen som helhed, de dataindsamlingsaktiviteter, den indebærer, samt materiale om de forskellige dele af virkningsevalueringen.

Overblik over indhold i dataindsamlingen med familier