Udvalgte familier

I hver kommune skal I udvælge fire familier, som deltager i den udvidede dataindsamling. Den udvidede dataindsamling indebærer følgende aktiviteter, som vi spørger familierne, om de vil deltage i (se Overblik over indhold i dataindsamlingen med familier ):

  • Registreringsskemaet
  • Graviditetsinterviewet
  • Samtale om tryghed i forældrerollen
  • Samspilsvideoer
  • VIVEs interviews med familier.

Det er frivilligt for familierne, om de ønsker at deltage i aktiviteterne. De har også mulighed for at deltage i nogle af aktiviteterne og ikke andre.

Vi beder jer udvælge fire familier i hver kommune (i alt 12 familier på tværs af de tre kommuner) i løbet af projektperioden:

  • To familier i efteråret 2024/vinteren 2025 (med opstart i indsatsen i løbet af perioden 1. sep. 2024 - 31. jan. 2025)
  • To familier i 2025 (med opstart i indsatsen i løbet af perioden 1. feb. 2025 - 30. sep. 2025)

Vi ser gerne, at der er lidt variation i, hvilke familier der udvælges til den udvidede dataindsamling.