Podcast - En længere og mere varieret skoledag

Med folkeskolereformen fik eleverne flere undervisningstimer, så der fx var mere tid til at gå i dybden, mere tid sammen med lærere og pædagoger og mere tid til repetition. Samtidig skulle undervisningen være mere varieret med brug af reformaktiviteter som fx den understøttende undervisning. I dette afsnit besøger vi Holte Skole, hvor ”Følg din nysgerrighed” giver eleverne mulighed for at udforske netop deres interesser og derigennem skabe variation i skoledagen. Længde: 17:53 min.


Du kan læse VIVE’s evalueringsrapporter om den længere og mere varierede skoledag her:
Den længere og mere varierede skoledag
Elevernes læring, trivsel og oplevelser af undervisningen i folkeskolen

Du kan finde materialer og inspiration til den længere og mere varierede skoledag her på emu.dk

Medvirkende

Britt Jønstrup, afdelingsleder for faglig udvikling, Holte Skole i Rudersdal Kommune

Ida, elev 6. klasse; Simon og Cecilie, elever 4. klasse på Holte Skole i Rudersdal Kommune

Mikkel Giver Kjer, senioranalytiker på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd