Forebyggelse, lovgivning og indsatser

Det er en central politisk målsætning at forebygge kriminalitet både blandt børn, unge og voksne. Selvom kriminaliteten i Danmark har været faldende de seneste mange år, er der stadig et behov for viden om forebyggelse og indsatser, som kan hjælpe udsatte grupper til et liv uden kriminalitet.

VIVEs forskning på dette område bidrager med grundviden om eksempelvis risikofaktorer og karakteristika ved udøvere og ofre for kriminalitet, som skaber et vigtigt fundament for at forstå de sociale problematikker og målrette kriminalpræventive indsatser. Med evalueringer og effektmålinger af lovgivning og konkrete indsatser skaber vi viden om, hvordan nye tiltag implementeres i kommuner, politi, retssystem, kriminalforsorg og frivillige organisationer, samt hvilke effekter de har for målgruppernes efterfølgende kriminalitet og øvrige hverdagsliv. Den viden, som VIVE indsamler om forebyggelse og indsatser, formidles både i rapporter og videnskabelige artikler.

Nedenfor kan du se igangværende projekter og udvalgte udgivelser på dette område i VIVE.

Igangværende projekter

Udgivelser