Michella Ida Mikuta

Analytiker

 • Socialområdet
 • Dagtilbud, skole og uddannelse
 • Børn, unge og familie

Ekspertområder:

 • Anbringelser,
 • Forebyggelse,
 • Ligestilling,
 • Uddannelse,
 • Udsatte,
 • Kriminalitet,
 • Social udsathed,
 • Overgreb,
 • Ungdomsliv,
 • Vold,
 • Kvalitative interviews