Mikka Nielsen

Seniorforsker, Antropolog, ph.d.

  • Sundhed
  • Ældre
  • Børn, unge og familie

Ekspertområder:

  • Patient,
  • Sygdom,
  • Psykiatri og sindslidelser,
  • Omsorg og pleje,
  • Køn og identitet