Nyhed 4. DEC 2023

Nedgang i PISA-resultater i matematik og læsning

  • Børn, unge og familie
  • Dagtilbud, skole og uddannelse
Modelfoto: Mathilde Bech/VIVE
Trods tilbagegangen ligger de danske elever fortsat højt i Norden.

De danske skoleelever klarer sig dårligere i matematik og læsning i PISA 2022 end i seneste undersøgelse fra 2018. I naturfag er resultatet på samme niveau som sidst. En lignende udvikling ses i mange andre deltagende lande, også i Norden.

Hvert tredje år gennemføres den store PISA-undersøgelse på tværs af landegrænser, hvor 15-årige elever testes i blandt andet matematik, læsning og naturfag. I alt 81 lande er med i PISA 2022, og fra Danmark har ca. 7.800 elever deltaget. 6.200 elever er testet i matematik, læsning og naturfag.

For de danske elever er den gennemsnitlige score i matematik og læsning gået væsentligt ned sammenlignet med seneste PISA-undersøgelse i 2018, mens scoren for naturfag er uændret siden sidst. Trods nedgangen ligger Danmark dog fortsat væsentligt over OECD-gennemsnittet i alle tre fag.

”Det er første gang, vi ser så store fald i resultater i mellem to runder af PISA i Danmark. Men vi ser den samme tilbagegang i rigtig mange af de deltagende lande i PISA 2022 – også i de andre nordiske lande. En del af det må nok tilskrives COVID-19, men derfor skal den nedadgående udvikling stadig tages alvorligt. Uanset grunden har vi nogle årgange, som ser ud til at være ramt på deres læring,” siger seniorforsker Vibeke Tornhøj Christensen fra VIVE.

Det gennemsnitlige antal point opnået i matematik, læsning og naturfag i henholdsvis PISA 2018 og PISA 2022.

Zoomer vi ind på landene omkring os, ligger de danske elevers resultater på trods af faldet stadig højt i Norden.
I matematik ligger vi i top sammen med Finland. I læsning ligger vi på niveau med Finland og Sverige og over Norge og Island. Og i naturfag scorer de danske elever under Finland, på niveau med Sverige, men over Norge og Island.

Ligeligt fald på tværs af de fagligt stærkere og fagligt svagere elever

I Danmark ses faldet i resultaterne i lige stor grad blandt de fagligt stærke og de fagligt svage elever – i modsætning til i de øvrige nordiske lande, hvor tilbagegangen i højere grad har ramt de fagligt svageste.

Undersøgelsen viser også, at der i Danmark ikke er så stor resultatafstand blandt eleverne fra top til bund sammenlignet med mange andre lande i undersøgelsen.

Pigerne er gået mest tilbage

I både læsning, matematik og naturfag er de danske piger gået mere tilbage end drengene. Danmark er også det eneste nordiske land i PISA 2022, hvor drenge opnår en højere score end piger i matematik og naturfag.

Til gengæld klarer piger sig bedre end drenge i læsning i alle nordiske lande.

PISA består af mere end en faglig test

Ud over de faglige resultater rummer PISA-undersøgelsen også en række spørgsmål til eleverne såsom deres oplevelse af at høre til på skolen, deres forhold til lærerne og anvendelse af digitale medier i skolen og fritiden. For eksempel viser PISA, at de danske elever bruger digitale værktøjer i undervisningen mest af alle elever.

Fakta

- Eleverne testes i hver runde af PISA i matematik, naturfag og læsning. I PISA 2022 testes eleverne desuden i kreativ tænkning og finansielle kompetencer. Resultaterne herfor udkommer i 2024, hvor der også udkommer en rapport, der dykker ned i resultaterne for elever med indvandrerbaggrund.

- Eleverne og skolelederne besvarer tilknyttede spørgeskemaer om skolerne, elevbaggrund, skolemiljø, holdninger og erfaringer med læring samt trivsel.

- Undersøgelsen blev første gang gennemført i år 2000 og er siden gennemført hvert tredje år – dog blev PISA 2021 udskudt med et år på grund af covid-19 og blev til PISA 2022, der udkommer nu.

- Der er 81 lande og regioner med i PISA 2022.

- I Danmark deltager ca. 7.800 15-årige elever fra 347 uddannelsesinstitutioner i PISA 2022.

Opgavefordeling og kontakt:

PISA 2022 rekvireres af Børne- og Undervisningsministeriet, og opgaven løses af en række vidensaktører. VIVE har ansvar for den overordnede projektledelse samt analyse af data, og Danmarks Statistik varetager dataindsamlingen. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, VIA University College og Københavns Professionshøjskole deltager med fagdidaktiske eksperter, der også har forfattet delrapporter om fagdomænerne.

For spørgsmål om PISA 2022, kontakt: VIVE, seniorforsker Vibeke Tornhøj Christensen – ViCh@vive.dk / tlf. 6091 8260

For spørgsmål til datagrundlag og -indsamling, kontakt: Danmarks Statistik, chefkonsulent Monika Klingsbjerg-Besrechel – MOM@dst.dk

For spørgsmål til det fagdidaktiske inden for matematik, kontakt: VIA, lektor Kaj Østergaard –   KOST@via.dk

For spørgsmål til det fagdidaktiske inden for læsning, kontakt: UCL, docent Stig Toke Gissel – sttg@ucl.dk

For spørgsmål til det fagdidaktiske inden for naturfag, kontakt: VIA, lektor Mette Hesselholt Henne Hansen – MHHH@via.dk

For spørgsmål af politisk karakter, kontakt: Børne- og Undervisningsministeriet, pressetelefon
2240 0930.

Video: PISA 2022 - kort fortalt