Nyhed 15. MAR 2024

Nyt projekt om voksnes basale færdigheder i forhold til fremtidens digitaliserede arbejdsmarked

  • Arbejdsmarked
  • Dagtilbud, skole og uddannelse
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE
Hvad betyder læseevner og andre basale færdigheder i forhold til at kunne begå sig på fremtidens arbejdsmarked? Det undersøges i nyt projekt.

Den hastige omstilling mod et mere digitaliseret arbejdsmarked kan især være en udfordring for voksne med lave, basale færdigheder. Nyt projekt skal skabe viden, der kan hjælpe til at få flere med i omstillingen.

VIVE har ved professor Nicolai Kristensen fået en bevilling på cirka 3,6 millioner kroner fra Trygfonden til projektet ”Skills and participation”. Formålet med projektet er at skabe ny viden om vigtigheden af voksnes læseevner og andre basale færdigheder i forhold til at kunne begå sig på det danske arbejdsmarked.

Den digitale omstilling kommer buldrende, og vi skal gerne hjælpe til, at flere kan komme med
Nicolai Kristensen, professor

Arbejdsmarkedet undergår i disse år voldsomme omvæltninger på grund af digitalisering. Det betyder, at menneskelige ressourcer erstattes med maskinelle ressourcer, og personer med lave basale færdigheder er formentlig ekstra udsat i forhold til den udvikling.

”Det overordnede formål er at hjælpe voksne, der oplever problemer med for eksempel at læse, skrive, eller som på anden vis har lave basale færdigheder og af den grund risikerer at ende lidt på kanten af arbejdsmarkedet og samfundet mere bredt forstået. Det er vigtigt for den enkelte, men det er også vigtigt for sammenhængskraften og den bedste udnyttelse af arbejdsstyrken. Den digitale omstilling kommer buldrende, og vi skal gerne hjælpe til, at flere kan komme med,” siger professor Nicolai Kristensen.

I forskningsprojektet arbejdes der med problematikken på en række måder. Fokus er på dels at forbedre vidensniveauet via studier med kausale effekter, dels at den nye viden fra projektet skal være anvendelig og kunne bruges til at udforme ny politik, der kan hjælpe dem, som er udsatte i forhold til omstillingsproblematikken.

Arbejdet med ”Skills and participation”-projektet indledes i 2024 og forventes afsluttet i foråret 2027.

Fra VIVE deltager også seniorforsker Christophe Kolodziejzcyk og professor Paul Bingley, samt forskere fra Københavns Universitet og Montreal.