Om VIVE

VIVE er et forsknings- og analysecenter, der har nogle af landets førende eksperter og det stærkeste miljø for anvendt forskning og analyse på velfærdsområdet. Vi står på en stærk faglighed, er anerkendt både nationalt og internationalt, og vi går aldrig på kompromis med vores kerneværdier: uvildighed, kvalitet og anvendelighed.

VIVEs viden om velfærd dækker over områderne sundhed, børn, uddannelse, ældre, beskæftigelse, socialområdet, styring, ledelse og effektmåling.

Det er vigtigt for os, at vores viden er anvendelig for såvel praktikerne i kommunerne som politikerne på Christiansborg, så vi kan være med til at skabe det bedst mulige vidensgrundlag, for at beslutningstagere og fagprofessionelle kan udvikle velfærdssamfundet.

Vores viden er baseret på mange års forskning og praksiskendskab. Den har dermed lang holdbarhed. Det gør os i stand til at perspektivere og tænke på tværs.

VIVE er finansieret via en grundbevilling på finansloven, eksterne forskningsbevillinger og indtægtsdækket virksomhed.