Læringsworkshops

Afholdes primært af Social og Boligstyrelsen med deltagelse af VIVE, men bruges aktivt ind i evalueringen gennem fælles faglig drøftelse af barrierer og understøttende forhold for implementeringen.

På de tværgående læringsworkshops anvendes viden indsamlet via refleksionsarkene, som udgangspunkt for tværgående drøftelser af barrierer og understøttende forhold for implementeringen. Det giver også mulighed for fælles refleksion, inspiration og vidensdeling af de gode løsninger på tværs af kommuner og anbringelsessteder.

I videst muligt omfang bringes også øvrig viden fra evalueringen i spil i de tværgående drøftelser, herunder fx viden om organiseringen af indsatsen, rollefordelingen aktørerne imellem, viden om den faktiske målgruppe for indsatsen samt indsatsens umiddelbare organisatoriske og borgerrettede virkninger.

Grafisk fremstilling af aktiviteter

Læringsworkshop 1 afholder fysisk i november 2024
Læringsworkshop 2 afholdes fysisk i august 2025
Læringsworkshop 3 afholdes fysisk i marts 2026