Dataindsamling om indsatsen

På denne side finder du materialer og beskrivelser om de dele af dataindsamlingen, som omhandler implementeringen af indsatsen. Det er løbende aktiviteter, som opdeles på året for gennemførelse.

Aktiviteterne udføres af VIVE med deltagelse af jer. Til sidst på siden kan du se et overblik over, hvem der skal deltage i hvilke aktiviteter, og hvornår i projektperioden de ligger.

Dataindsamlingen skal understøtte, modne og dokumentere indsatsen. Det er således aktiviteter, som indgår i implementeringsevalueringen og omkostningsvurderingen.

Aktiviteterne kan bruges aktivt til refleksion over egen indsats i din kommune, men trækker også tråde på tværs af alle kommunernes indsatser.

Ved at klikke på nedenstående knapper, kan du finde informationer omkring de enkelte aktiviteter.

Her finder du refleksionsark og informationer, som knytter sig til de interviews, der findes i implementeringsevalueringen.

Grafisk fremstilling af aktiviteter