Refleksionsark

Refleksionsarkene udfyldes forud for hver læringsworkshop og har til formål at give en intern refleksion i teamene og samtidig give en indsigt i, hvor der er muligheder og udfordringer på tværs. De gør det også muligt at følge udviklingen i kommunernes og anbringelsesstedernes egenvurderede udmøntning af kerneelementerne over tid

Erfaringen er er, den interne refleksion kan understøtte etableringen af en fælles forståelse af indsatsen lokalt samt fremme det tværfaglige samarbejde om indsatsen.

Refleksionsarkene er under udvikling, men vil være at finde her på siden snarest.

Grafisk fremstilling af aktiviteter

Refleksionsarkene udfyldes i oktober 2024, juni/august 2025, februar 2026.