Omkostningsinterviews

Omkostningsvurderingen har til formål at kortlægge skøn over de omkostninger der er forbundet med opstart og drift af familieanbringelser.

Omkostningsvurderingen kan informere andre kommuner om, hvad de skal forvente, såfremt de vil indføre indsatsen.

Opstartsinterviewet har til formål at afdække kommunernes organisering generelt, som spiller ind i opsætningen af de egentlige omkostningsinterviews. Der vil være en opfølgning på opstartsinterviewet i august 2024. Dette vil foregå via mail og evt. med virtuel kontakt, såfremt der er afklaringer.

Inden selve omkostningsinterviewene i 2025 og 2026 sendes interviewguide og det vil være rigtig godt at forberede sig inden selve interviewet. Det vil også blive beskrevet i det tilsendte materiale.

Grafisk fremstilling af aktiviteter

Opstartsinterviewet foregår virtuelt i februar 2024.
Omkostningsinterviewene foregår i august 2025 og august 2026.