Hans Kloppenborg

Chefanalytiker

  • Økonomi og styring
  • Socialområdet
  • Børn, unge og familie

Ekspertområder:

  • Organisering,
  • Kommune og region,
  • Anbringelser,
  • Borger- og brugerinddragelse,
  • Forebyggelse,
  • Udsatte