Nanna Høygaard Lindeberg

Projektchef

  • Børn, unge og familie
  • Dagtilbud, skole og uddannelse
  • Ledelse og implementering

Ekspertområder:

  • Fagprofessionelle,
  • Organisering,
  • Dagtilbud