Sine Kirkegaard

Seniorforsker, Ph.d.

  • Ledelse og implementering
  • Socialområdet
  • Børn, unge og familie

Ekspertområder:

  • Fagprofessionelle,
  • Kriminalitet,
  • Borger- og brugerinddragelse,
  • Organisering,
  • Psykiatri og sindslidelser,
  • Misbrug