Anne Marie Villumsen

Seniorforsker, Ph.d.

 • Socialområdet
 • Børn, unge og familie
 • Dagtilbud, skole og uddannelse

Ekspertområder:

 • Fagprofessionelle,
 • Udsatte,
 • Borger- og brugerinddragelse,
 • Udsathed hos børn og familier,
 • Børneinddragelse,
 • Forældreinddragelse,
 • Myndighedssagsbehandling på børneområdet,
 • Børns stemmer,
 • Sammenhæng i indsatser,
 • Helhedsorienterede indsatser