Emmy Hjort-Enemark Topholm

Ph.d.-stipendiat, cand. soc., politisk kommunikation og ledelse

 • Ældre
 • Arbejdsmarked
 • Sundhed

Ekspertområder:

 • Fagprofessionelle,
 • Organisering,
 • Omsorg og pleje,
 • Kommune og region,
 • Rehabilitering,
 • Tværfagligt samarbejde,
 • Tværfaglige teams,
 • Helhedsorienterede indsatser,
 • Professionsudvikling,
 • Rekruttering,
 • Fastholdelse