Julian Christensen

Seniorforsker

  • Arbejdsmarked
  • Ledelse og implementering
  • Sundhed

Ekspertområder:

  • Demokrati,
  • Borger- og brugerinddragelse,
  • Ledighed,
  • Overførselsindkomst,
  • Sygdom,
  • Ulighed og social arv,
  • Administrative byrder