Louise Beuchert

Seniorforsker, cand.oecon, ph.d.

  • Arbejdsmarked
  • Børn, unge og familie
  • Dagtilbud, skole og uddannelse

Ekspertområder:

  • Inklusion,
  • Dagtilbud,
  • Grundskole,
  • Ungdomsuddannelse