Martin Sandberg Buch

Projektchef, cand.scient.adm.

 • Ledelse og implementering
 • Sundhed
 • Ældre

Ekspertområder:

 • Sygehuse,
 • Psykiatri og sindslidelser,
 • Kommune og region,
 • Fagprofessionelle,
 • Omsorg og pleje,
 • Organisering,
 • Rehabilitering,
 • Forløbskoordination,
 • Forløbsledelse,
 • Almen praksis,
 • Hjemmepleje og hjemmesygepleje,
 • Teamorganisering,
 • Det kommunale akutområde,
 • Sundhedsaftaler,
 • Forløbsprogrammer