Overblik over indhold i virkningsevalueringen

Virkningsevalueringen er den løbende dataindsamling hos borgerne. Her finder du et overblik over dataindsamlingen.

  • Detaljeret beskrivelse af dataindsamlingen