Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Modelfoto: Cathrine Kjærø Ulf Ertmann/VIVE

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv drives af et samarbejde mellem VIVE, Social- og Boligstyrelsen og Børns Vilkår. VIVE bidrager især til centerets arbejde ved at samle og formidle eksisterende viden om inddragelse i myndighedssagsbehandling samt viden om udsatte børn og familiers liv. Gennem dialog med praksis stræber vi efter at samle den eksisterende viden og gøre den anvendelig for alle, der arbejder med børnesocialt arbejde.

Kontakt

Kontakt videnscenteret, hvis du har spørgsmål til viden på området eller vil drøfte muligheder for at bringe den relevante viden i spil i praksis.

Eksperter

Her finder du de eksperter fra VIVE, der er tilknyttet videnscenteret.