Faste, tværfaglige og selvstyrende teams på ældreområdet

Her finder du en samlet oversigt VIVEs viden vedrørende faste, tværfaglige og selvstyrende teams på ældreområdet.

Modelfoto: Ole Bo Jensen/VIVE

Denne temaside samler en bred vifte af evaluerings- og udviklingsopgaver vedrørende faste, tværfaglige og selvstyrende teams på ældreområdet, som VIVE er engageret i. Du kan blandt andet finde rapporter og notater om den hollandske Buurtzorg-model og få et overblik over evalueringer af danske kommuners erfaringer på området.

VIVE er engageret i en bred vifte af evaluerings- og udviklingsopgaver vedrørende faste, tværfaglige og selvstyrende teams på ældreområdet. Vi har udgivet en række rapporter og notater om den nederlandske Buurtzorg-model, vi har studeret udviklingsarbejdet i en række kommuner, og vi driver et udviklingslaboratorium, der samler de centrale aktører i udviklingsarbejdet.

Nedenfor har vi samlet VIVEs udgivelser og igangværende undersøgelser, og længere nede finder du et kort over kommuner, der arbejder med faste, tværfaglige og selvstyrende teams, en oversigt over VIVEs udgivelser om Buurtzorg-modellen samt et overblik over vores analyser og evalueringer af danske kommuners erfaringer. Hvis du søger viden om VIVEs udviklingslaboratorium, kan du læse mere her.

Rapporter

Notater

Debatindlæg

Fagbladsartikler

Nyheder

Undersøgelser i gang

Allerød Kommune

Haderslev Kommune

Syddjurs Kommune

Tårnby Kommune

Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Kommunekort

Kommunernes arbejde med faste, tværfaglige og selvstyrende teams er støttet af tre statslige puljer: Sundhedsstyrelsens pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen (2020-2021), Socialstyrelsens pulje til at indføre faste og selvstyrende teams i ældrepleje (2021-2022) og Socialstyrelsens forsøgsordning med selvvisitation i ældreplejen (2022-2025).

Arbejdet understøttes endvidere af Fremfærd Sundhed og Ældres udviklingsrum for faste teams i ældreplejen (2020-2021 & 2021-2022) og Sundhedsstyrelsens netværk om nye organiseringsformer (2023-)

Kortet viser hvilke kommuner, der har fået midler fra en af de statslige puljer samt hvilke kommuner der har deltaget i fremfærd sundhed og ældres udviklingsrum eller sundhedsstyrelsens netværk.

Der er også kommuner, der arbejder på eget initiativ – dem vil vi også gerne have med på kortet!

Hvis din kommune arbejder på eget initiativ, og I ikke er med på kortet, så skriv en mail til Pia Kürstein Kjellberg på piak@vive.dk og fortæl kort om, hvad I laver - så kommer I med.

Buurtzorg-modellen

Hvad er Buurtzorg-modellen?

Buurtzorg Nederland er en hollandsk organisation, der leverer hjemmesygepleje og hjemmepleje. Mottoet ”Kaffe først, så pleje og omsorg” udtrykker organisationens overordnede mål om, at hjælpen skal tage afsæt i borgerens ønsker og ressourcer. Samtidig skal borgerne møde færre forskellige medarbejdere, og det skal gøre dem mere tilfredse med den hjælp, de modtager.

Midlet er en række selvstyrende teams med udstrakt ansvar for (selv)ledelse og organisering internt. Samtidig har Buurtzorg skåret ned på ledelse, administration og dokumentation – både som følge af en bevidst filosofi og som følge af det vidstrakte ansvar, der ligger i de selvstændige teams.

Selve ordet Buurtzorg er hollandsk og betyder noget i retning af naboskabspleje eller nabopleje.

Danske erfaringer

På denne side har vi samlet VIVEs analyser og evalueringer af de danske erfaringer med faste, tværfaglige og selvstyrende teams på ældreområdet. 

Vi har beskrivelse og analyse af de 25 udviklingsprojekter, der er støttet af Socialstyrelsens pulje til faste teams. Vi har beskrivelse og analyse af udviklingsprojekterne i de seks kommuner, der medvirkede i Fremfærds første udviklingsrum. Vi har detaljerede case-studier af udviklingsprojekterne i Ikast-Brande, Haderslev og Syddjurs Kommuner.

For en generel status på, hvor kommunerne er i deres udviklingsarbejde, henvises til puljeevalueringen. For en tværgående analyse af udviklingsprojekterne i nogle af de kommuner, der er kommet længst i udviklingsarbejdet, henvises til Fremfærdsrapporten.

Puljeevalueringen (25 kommuner)

Midtvejsevaluering af puljen for faste, tværfaglige og selv styrende teams på ældreområdet

Fremfærdsrapporten (6 kommuner)

Nærhed i omsorg. Evaluering af seks kommuners udviklingsprojekter 

Case-studierne (3 kommuner, 4 udviklingsprojekter)

Forsøg med Buurtzorg-modellen i Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommunes "erantisprojekt" 

Kaffe først - mennesket før bureaukratiet. Evaluering af et Buurtorg-inspireret udviklingsprojekt i Haderslev Kommune.

Mere Værdig Pleje. Evaluering af et Buurtzorg-inspireret udviklingsprojekt i Syddjurs Kommune 

 

Viden fra andre