Maiken Pontoppidan

Seniorforsker, Cand.mag. og Ph.d. i sundhedsvidenskab

 • Socialområdet
 • Børn, unge og familie
 • Sundhed

Ekspertområder:

 • Psykiatri og sindslidelser,
 • Udsatte,
 • Anbringelser,
 • Borger- og brugerinddragelse,
 • Civilsamfund,
 • Dagtilbud,
 • Fagprofessionelle,
 • Misbrug,
 • Omsorg og pleje,
 • Ulighed og social arv,
 • Interventioner,
 • Forældre,
 • Familier,
 • Børn,
 • Mentalisering,
 • Plejefamilie,
 • Trivsel